Henkilötietolakiin (523/99) 10 § perustuva rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Stelon Oy
Palolantie 3 B
90620 Oulu
Y-tunnus: 2510678-4
Puhelin: +358 10 320 9430

 

Rekisteristä vastaavan nimi ja yhteystiedot:

Risto Häkli
Palolantie 3 B
90620 Oulu
risto.hakli(at)stelon.fi
+358 10 320 9430

 

Rekisterin nimi:

Stelon Oy:n henkilörekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään tilausten käsittelyyn, laskutukseen, maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Stelon Oy sitoutuu käsittelemään asiakkailta saamiaan henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kun käsittely on tarpeen asiakassuhteen hoitamisen kannalta.

 

Rekisterin tietosisältö:

Henkilörekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tiedot rekisteröidystä:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot

 

Tietolähteet:

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Stelon Oy:n asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Yritysasiakkaiden tietoja saadaan myös julkisista rekistereistä ja yritysten julkisilta verkkosivuilta.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei tallenneta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Stelon Oy ei luovuta henkilörekisteriin liittyviä tietoja ulkopuolisille.

 

Rekisterin suojaus:

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain sellaiselle rekisterinpitäjän työntekijälle, jonka täytyy työtehtävien hoitamiseksi päästä käsiksi asiakastietoihin. Koko henkilöstöllä ja Stelon Oy:n lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Henkilön tiedot poistetaan rekistereistä pyydettäessä tai kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.

Stelon Oy noudattaa kaikissa kyselyihinsä liittyvissä rekisteriasioissa Suomen valtion lakeja.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai uutiskirjeen tilaamisen loppumisen vuoksi.

 

Stelon.fi verkkosivuston kävijäseuranta

Stelon.fi verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript -koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärien tilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Käyttäjää ei voida suoraan tunnistaa evästeillä kerätystä käyttäjätiedosta. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Google voi kerätä ja käsitellä käyttäjän todellista sijaintia koskevia tietoja käytettäessä Stelon.fi verkkosivustolla olevaa Google Maps karttaa. Google määrittää sijainnin eri tekniikoiden avulla, kuten hyödyntämällä IP-osoitetta, GPS-tietoja ja muita antureita, jotka voivat esimerkiksi tarjota Googlelle tietoja läheisistä laitteista, We-Fi -verkon tukiasemista ja radiomastoista.

Lisätietoja Google tietosuojakäytännöstä löydät osoitteesta: https://policies.google.com